Pimpinan PGSD FIP UNNES

  Ketua Jurusan PGSD FIP UNNES  
   
  Drs. Isa Ansori, M.Pd.  
  NIP 196008201987031003  
  Detail  
     
Sekretaris Jurusan PGSD FIP UNNES   Kepala Laboratorium PGSD FIP UNNES
 
Moh. Fathurrahman S.Pd., M.Sn.   Dr. Deni Setiawan S.Sn., M.Hum.
NIP 197707252008011008   NIP 198005052008011015
Detail   Detail
Koordinator PGSD FIP UNNES Tegal
Drs. Sigit Yulianto M.Pd.
NIP 196307211988031001
Detail
Translate »